28
Oct
2015

Apakah Boleh Khilaf Dalam Masalah Aqidah?

🌺🌹Soal Jawab Seputar Pelajaran Kitab Ushlus as-Sunnah Bersama asy Syaikh Rabi’ al-Madkhali

⚡Apakah Boleh Khilaf Dalam Masalah Aqidah?

❓Soal:
Telah diketahui bahawa permasalahan khilaf (perselisihan pendapat) dalam perkara-perkara furu’ (cabang) diperbolehkan dengan syarat-syaratnya. Lalu apa batasan-batasan diperbolehkannya khilaf pada sebahagian permasalahan-permasalahan aqidah?

✅ Jawab:
☝Demi Allah, aku tidak melihat bahawa di sana ada satu perkara yang membolehkan adanya khilaf dalam perkara aqidah. Adapun yang mereka jadikan pegangan dalam masalah ini (iaitu perselisihan yang dinisbahkan kepada para sahabat dalam hal aqidah), maka sesungguhnya para sahabat tidaklah berselisih sedikitpun dalam perkara tersebut. Dan insyaAllah akan datang pembahasan akan hal ini dalam satu bab tersendiri.”

📂 (Faedah dari Kitab Syarh Ushul as-Sunnah, karya asy Syaikh Rabi’ al-Madkhali, diterbitkan Maktabah Al Huda, diterjemahkan Ustadz Muhammad Higa)

📚

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)