28
Oct
2015

Silsilah Ikutilah Sunnah Tinggalkan Bid’ah (Bahagian 4)

🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

🔗 Silsilah Ikutilah Sunnah Tinggalkan Bid’ah (Bahagian 4)

📚 Bab 2⃣:
Ayat (Al-Qur’an) & Hadits Tentang Perintah Mengikuti As-Sunnah serta Menjauhi Bid’ah & Maksiat – (Bahagian 3⃣ – Akhir Bab Ini)

☝Telah ada pula sejumlah kenyataan dari para Salaf (pendahulu) umat ini yang mereka adalah orang-orang yang mengikuti Al-Qur’an dan As-Sunnah dari kalangan shahabat, tabi’in, dan generasi setelah mereka. Diantaranya:

📕Abdullah bin Mas’ud berkata, “Ikutilah dan jangan kalian membuat bid’ah, sesungguhnya kalian telah tercukupi.” (HR Ad-Darimi, 211)

📕Abdullah bin Abbas berkata, “…Hendaklah kamu senantiasa bertakwa kepada Allah dan istiqamah. Ikutilah dan jangan kamu membuat bid’ah.” (HR Ad-Darimi, 141)

📕Abdullah bin Mas’ud berkata, “…Kalau kalian telah meninggalkan Sunnah Nabi kalian, maka pasti kalian tersesat.” (HR Muslim)

📕Abdullah bin Umar berkata, “Setiap bid’ah adalah kesesatan, walaupun manusia memandangnya baik.” (HR Muhammad bin Nashr Al-Marwazi dalam As-Sunnah)

📕Mu’adz bin Jabal berkata, “Hendaklah kalian menjauhi perkara-perkara bid’ah, kerana setiap yang diada-adakan adalah sesat.” (HR Abu Dawud, 4611)

📕Umar bin Abdul Aziz berkata, “…Dan hendaklah kamu mengikuti sunnah NabiNya dan meninggalkan semua yang diada-adakan setelah sunnahnya berjalan…” (HR Abu Dawud, 4612)

💎 Al-Imam Malik berkata, “Barang siapa yang membuat bid’ah dalam agama Islam, ia memandangnya sebagai kebaikkan, maka ia telah menuduh bahawa Muhammad (Rasulullah) mengkhianati syariat. Kerana Allah telah berfirman,

‘Pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu.’ (Al-Maidah: 3)

Sehingga apa saja yang pada hari itu tidak menjadi agama, maka pada hari ini (dan selama-lamanya) juga tidak menjadi agama.” (Al-I’tisham, 1/28)

💎 Imam Ahmad berkata, “Dasar-dasar As-Sunnah pada kita adalah berpegang teguh dengan apa yang para sahabat Rasulullah di atasnya dan meneladani mereka, serta meninggalkan bid’ah. Semua bid’ah adalah sesat.” (Syarh Ushul I’tiqad Ahlussunnah, karya Al-Lalikai, 317)

📂 (Faedah dari Kitab al-Hatstsu ‘alat-Tiba’is Sunnati wat-Tahdziru minal Bida’i wa Bayanu Khatharaha -Ikutilah Sunnah Tinggalkan Bid’ah-, karya asy Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, diterbitkan Pustaka Qaba-il, diterjemahkan Ustadz Fathul Mujib)

Bersambung insyaAllah.

📚 WhatsApp طريق السلف 📚

You may also like

Orang Yang Paling Cerdas
Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)