31
May
2016

Silsilah Prinsip-Prinsip Ahlus Sunnah (Bahagian 22)

📃🍃📃🍃📃🍃📃🍃📃

📌 Silsilah Prinsip-Prinsip Ahlus Sunnah (Bahagian 22)

📚 Bab 1⃣9⃣:
Taat Terhadap Penguasa (Bahagian 3)

💎 Al-Imam Ahmad bin Hanbal berkata: “Mendengar dan taat terhadap para imam serta pemimpin kaum mu’minin, yang baik mahupun yang fajir*. Demikian pula terhadap siapa yang memegang kekuasaan (khilafah), dan orang-orang bersatu di bawahnya serta redha atasnya, juga terhadap siapa yang mengalahkan orang-orang (menguasai mereka) dengan pedangnya hingga menjadi penguasa (khalifah). Dan ia disebut dengan Amirul Mu’minin.”
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
* Asy Syaikh Rabi’ menjelaskan, “Telah bersabda Rasulullah, “Sesungguhnya akan terjadi sepeninggalku tindak kesewenang-wenangan serta perkara-perkara yang kalian ingkari.”

☝🏼Atsarah (sewenang-wenang), iaini seseorang mengutamakan harta serta kedudukan untuk dirinya sendiri dan siapa saja yang mendukungnya dari para penolongnya, golongan serta kerabatnya. Sehingga tinggallah orang lain dalam kemiskinan.

👊🏼 Lalu apa mereka (pengikut hawa nafsu, -pent.) perbuat?: “Ini adalah kezaliman! Ini adalah berhukum dengan selain yang Allah turunkan!” (mereka berteriak).

☝🏼Apa yang akan dikatakan Rasulullah, yang telah Allah turunkan kepada beliau, “Barangsiapa yang tidak berhukum menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang kafir.” (Al-Ma’idah: 44)

☝🏼Apa yang dikatakan Rasulullah tentangnya?! Apa kalian lebih tahu tentang Kitabullah dan agama Allah daripada Rasulullah dan para sahabatnya yang mulia serta para imam Islam di setiap zaman dan tempat?!

📕Para Sahabat bertanya, “Wahai Rasulullah, apa yang anda perintahkan kepada siapa saja di antara kami yang menjumpai perkara tersebut?” Baginda menjawab, “Hendaknya kalian tunaikan hak yang dipikulkan atas kalian, dan kalian minta kepada Allah hak milik kalian.” (HR Bukhari & Muslim)

❗Jadi bukannya engkau beranjak untuk merosak dan melakukan aksi-aksi tunjuk perasaan!! Adakah demonstrasi dalam Islam?!!

☝🏼Seandainya Rasulullah mengatakan, “Berontaklah kalian!”, nescaya akan celaka umat ini. Oleh kerana itu, tiada tersisa (jalan lain) kecuali beliau membimbing mereka agar (mahu) berfikir, teliti, sabar, dan perlahan-perlahan. Ini semua dalam rangka menjaga Islam, melindungi darah-darah kaum muslimin serta menjaga kehormatan mereka.”

📂 (Faedah dari Kitab Syarh Ushul as-Sunnah, karya asy Syaikh Rabi’ al-Madkhali, diterbitkan Maktabah Al Huda, diterjemahkan Ustadz Muhammad Higa)

Bersambung insyaAllah.

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: http://bit.ly/thoriqussalaf