20
Jul
2017

Jalan Allah Itu Hanya Satu

Jalan Allah Itu Hanya Satu

☝Asy-Syaikh Shalih Fauzan al-Fauzan حفظه الله berkata, “Jalan Allah hanya satu, tidak terpecah-pecah, tidak bengkok ataupun samar. Ada pun jalan yang bengkok, itu adalah jalan kesesatan -wal iyadzu billah- oleh kerana itu ketika Nabi ﷺ membaca firman Allah Ta’ala,

“Dan bahawa (yang kami perintahkan ini) adalah jalanKu yang lurus, maka ikutilah jalan yang lurus itu, dan janganlah kamu mengikuti jalan-jalan (yang lain).” (Al-An’aam: 153)

Baginda membuat sebuah garis yang lurus, kemudian baginda membuat garis-garis yang banyak di sebelah kanan dan di sebelah kiri garis tadi, lalu baginda bersabda:

⛰ “Inilah jalan Allah,”

✅ Baginda mengisyaratkan pada jalan yang lurus tersebut, kemudian baginda bersabda dengan mengisyaratkan kepada garis-garis lainnya:

“Inilah adalah jalan-jalan lain, pada setiap jalan ini terdapat syaitan yang mengajak manusia ke jalannya.” (Diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas’ud: Ahmad no.4142, Al-Hakim, Kitabut Tafsir no.3294 dan dia berkata: hadits ini sahih sanadnya tetapi al-Bukhari dan Muslim tidak meriwayatkannya)”

(Terjemahan Kitab Durus Min Al-Qur’an Al-Karim, karya asy-Syaikh Dr. Shalih Fauzan al-Fauzan, terbitan Daar Ibnu ‘Abbas)

ll مجموعة طريق السلف ll
www.thoriqussalaf.com
http://telegram.me/thoriqussalaf