8
Apr
2018

Keyakinan Abu Bakar ash-Shiddiq Terhadap Dzat Yang Mampu Melakukan Apa Yang DiinginkanNya

🌏🌴 Keyakinan Abu Bakar ash-Shiddiq Terhadap Dzat Yang Mampu Melakukan Apa Yang DiinginkanNya

فَعَّالُُ لِّمَا يُرِيدُ

📖 “Mahakuasa berbuat apa yang dikehendakiNya.” (Al-Buruj: 16)

☝🏼Setiap apa yang Dia inginkan, pasti akan melakukannya (tanpa ada yang dapat menghalangi dan mencegahNya -pen.) Juga tidak ada yang akan menyalahkan hukumNya. Ia juga tidak akan ditanya (diminta pertanggungjawapan) kerana Dia Dzat Yang Maha Agung, Maha Berkuasa, Maha Hikmah dan Maha Adil.

📕Sebagaimana yang kami riwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq bahawasanya ditanyakan kepada beliau ketika dalam sakit yang menjadi kematiannya, “Apakah sudah ada tabib/doktor yang memeriksamu?” Abu Bakar menjawab, “Ya, ada.” Lalu mereka semua bertanya, “Apakah yang disampaikan kepadamu?” Ia mengatakan, “Aku adalah Dzat Yang Maha Mampu melakukan apa yang Aku inginkan.”

📂 (Kitab Umdatuttafsir ‘an al-Hafizh Ibni Katsir -Mukhtashar Tafsir al-Qur’anil Azhim-, karya asy-Syaikh Ahmad Syakir, terbitan Attuqa)

📚 ll مجموعة طريق السلف ll 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 http://telegram.me/thoriqussalaf