26
Jan
2017

Ancaman Dari Urusan Riba

💰🔥🚘 Ancaman Dari Urusan Riba

📖 Allah ﷻ berfirman, “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan kerana (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Rabbnya, lalu berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (mengambil riba) maka mereka itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Allah memusnahkan riba dan menumbuh-kembangkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran dan selalu berbuat dosa.” (Al-Baqarah: 275-276)

📕Dari Abu Juhaifah رضي الله عنه, Rasulullah ﷺ bersabda, “Semoga Allah melaknat pemakan riba.” (HR Bukhari)

📕Jabir bin Abdillah رضي الله عنه berkata, “Rasulullah ﷺ melaknat orang yang memakan riba, memberi makan dari riba, juru tulisnya dan dua saksinya. Baginda mengatakan: ‘Mereka itu sama’.” (HR Muslim dalam Sahihnya, kitab Al-Musaqat, bab Lu’ina Akilur Riba wa Mu’kiluhu, no. 4068 dan 4069)

📕Rasulullah ﷺ bersabda, “Tidak ada seorang pun yang banyak melakukan riba kecuali akhir dari perkaranya adalah hartanya menjadi sedikit.” (HR Ibnu Majah no. 2279, disahihkan al-Albani dalam Sahih Ibnu Majah dan Sahihul Jami’ no. 5518)

📕Dari Samurah bin Jundab رضي الله عنه, dikisahkan Rasulullah ﷺ bermimpi, “Aku melihat pada malam itu dua orang laki-laki mendatangiku. Lalu keduanya mengeluarkan aku menuju ke tanah yang disucikan. Kemudian kami berangkat hingga kami mendatangi sebuah sungai darah. Di dalamnya ada seorang lelaki yang sedang berdiri, sementara di atas bahagian tengah sungai tersebut ada seorang lelaki yang di hadapannya terdapat bebatuan. Lalu menghadaplah lelaki yang berada di dalam sungai. Setiap kali lelaki itu hendak keluar dari dalam sungai, lelaki yang berada di bahagian atas dari tengah sungai tersebut melemparnya dengan batu pada bahagian mulutnya. Maka si lelaki itu pun tertolak ke tempatnya semula. Setiap kali ia hendak keluar, ia dilempari dengan batu pada mulutnya hingga ia kembali pada posisi semula (tidak dapat keluar dari tempatnya berada). Aku (Rasulullah) pun bertanya, ‘Siapa orang itu (kenapa dengannya)?’ Dijawab: ‘Orang yang engkau lihat di dalam sungai darah tersebut adalah pemakan riba’.” (HR Bukhari, no. 2085)

📭 Sumber Rujukan:
⚙ http://asysyariah.com/riba/
⚙ http://asysyariah.com/hukuman-bagi-pelaku-riba/
⚙ http://buletin-alilmu.net/2010/12/23/akibat-yang-akan-dirasakan-oleh-pelaku-riba/

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: http://bit.ly/thoriqussalaf