24
Jul
2019

Membantah Pendapat Yang Lemah Atau Salah Itu Bukan Ghibah

🔥📢 Membantah Pendapat Yang Lemah Atau Salah Itu Bukan Ghibah

☝🏼Asy-Rabi’ al-Madkhali حفظه الله berkata, “Sebahagian ulama yang terkenal apabila menyatakan suatu pendapat, mereka mengatakan, “Ini adalah pendapat kami, barangsiapa datang kepada kami dengan pendapat yang lebih baik (berdasarkan dalil), nescaya akan kami terima.”

✅ Imam asy-Syafi’i رحمه الله sangat memperhatikan makna ini. Beliau mewasiatkan kepada teman-temannya agar mengikuti kebenaran dan menerima sunnah, jika ada pendapat beliau yang menyelesihi sunnah, dan lontarlah pendapat beliau itu ke dinding! Dalam berbagai karyanya, selalu beliau nyatakan, “Pasti ada dalam kitab tersebut ucapan yang menyelisihi Al-Qur’an dan As-Sunnah, kerana Allah berfirman, “Kalau sekiranya (Al-Qur’an) itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapati pertentangan yang banyak di dalamnya.” (An-Nisa’: 82).”

⚠ Maka pada saat demikian, membantah ucapan atau pendapat yang lemah dan menjelaskan kebenaran -kerana pertentangan ucapan itu dengan dalil-dalil syar’i- bukanlah termasuk perkara yang dibenci oleh para ulama, bahkan mereka sangat menyukainya, memujinya dan menyanjungi pelakunya, dan tidaklah hal ini masuk dalam bab ghibah yang dilarang secara mutlak.”

📂 (Al-Mahajjatu al-Baidha’u fi Himayati as-Sunnati al-Gharra’i min Zallati Ahli al-Akhtha’i wa Zaighi Ahli al-Ahwaa’i, terbitan Cahaya Tauhid Press, hal. 80-81)

📚 ll مجموعة طريق السلف ll 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 http://telegram.me/thoriqussalaf