29
Sep
2019

Hukum Membeli Barang Jualan Dari Orang Kafir

💵⚖ Hukum Membeli Barang Jualan Dari Orang Kafir

❓Soalan:
Apakah hukum seseorang meninggalkan kaum muslimin dengan tidak menolong mereka, tidak redha dan senang untuk membeli dari kaum muslimin, serta lebih suka membeli dari kedai-kedai orang kafir. Apakah ini halal ataukah haram?

✅ Jawapan:
Hukum asal, seorang muslim boleh membeli keperluan yang Allah halalkan baginya dari (penjual) muslim mahupun kafir. Nabi ﷺ pernah membeli dari orang Yahudi.

Namun, jika seorang muslim tidak mahu membeli dari saudaranya sesama muslim tanpa sebab yang diperbolehkan, seperti jika ia menipu, menaikkan harga terlalu tinggi, kualiti barang yang rendah atau sebab lain yang diperbolehkan, kemudian ia lebih suka membeli dari orang kafir, lebih mendahulukan membeli dari orang kafir dibandingkan orang muslim tanpa sebab yang diperbolehkan, ini adalah haram. Kerana itu termasuk sikap setia, redha, dan cinta kepada orang kafir. Hal itu juga akan menyebabkan berkurangnya perniagaan kaum muslimin, berlaku kerugian dan tidak lakunya barang jualan mereka jika hal itu menjadi suatu kebiasaan yang diikuti.

Namun, jika ada sebab yang membuatkan seseorang beralih arah tidak membeli barang jualan dari seorang muslim kerana sebab seperti yang telah disebutkan sebelumnya (suka menipu, harga terlalu tinggi, kualiti barang rendah, -pen), hendaknya ia menasihati saudaranya sesama muslim itu untuk meninggalkan kekurangan-kekurangan itu. Jika penjual muslim itu menerima nasihat (mahu berubah, -pen), Alhamdulillah. Kalau tidak, ia boleh beralih arah kepada penjual lainnya, meskipun penjual yang lain itu adalah orang kafir yang baik dalam berjual beli dan jujur dalam muamalahnya.

Taufiq hanya dari Allah dan semoga selawat serya salam senantiasa tercurah kepada Nabi kita Muhammad, keluarga, dan para Sahabat baginda.

(Pertanyaan ke-3 pada fatwa nombor 3323)

Al-Lajnah ad-Daaimah lil Buhuts al-‘Ilmiyyah wal Iftaa’:

Ketua: Abdul Aziz bin Abdillah bin Baz
Wakil Ketua: Abdurrazzaq Afifi
Anggota: Abdullah bin Ghudayyan
Anggota: Abdullah bin Qu’ud

WhatsApp Al-I’tishom

📚 ll مجموعة طريق السلف ll 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 http://telegram.me/thoriqussalaf