8
Jan
2017

Pentingnya Berdoa & Antara Doa Yang Terpenting Yang Diajarkan Rasulullah ﷺ (Bahagian 3 – Akhir)

🌹🌺 Pentingnya Berdoa & Antara Doa Yang Terpenting Yang Diajarkan Rasulullah ﷺ (Bahagian 3 – Akhir)

3⃣: Al-‘Afaf
▪Maksudnya diambil dari perkataan iffah, iaini menjaga kehormatan diri, tidak mengemis atau meminta-minta kepada orang lain, sehingga bergantung diri kepada orang lain, dan tidak bergantung kepada Allah.
▪Allah ﷻ berfirman, “…Orang-orang yang tidak mengetahui keadaan mereka, mengira bahawa kalau mereka orang-orang kaya, padahal mereka adalah orang-orang yang miskin atau memerlukan bantuan orang lain. Kerana mereka mempunyai sifat tidak bergantung atau meminta-minta kepada yang lain (sifat iffah)…” (Al-Baqarah: 273)
▪Ayyub bin Abi Tamimah As-Sikhtiyani berkata, “Seorang tidak akan sempurna sehingga ada pada dirinya dua sifat, pertama sifat iffah, menjaga kehormatan dan harga diri sehingga tidak meminta-minta apa yang dimiliki oleh orang lain. Kedua sifat memaafkan dari kesalahan yang terjadi dari mereka.”
▪Sebuah kisah terkait seroang tabi’in iaitu al-Hasan al-Bashri. Seorang arab badui bertanya kepada penduduk Basrah, “Siapa pemimpin atau tokoh di daerah Basrah ini?” Mereka menjawab, “Al-Hasan al-Bashri.” Kemudian orang itu bertanya, “Apa sebabnya dia menjadi seorang tokoh di daerah ini?” Mereka menjawab, “Orang-orang sangat memerlukan ilmu yang dimiliki oleh al-Hasan, sedangkan dia (al-Hasan) tidak memerlukan dunia yang dimiliki orang-orang itu.”

4⃣: Al-Ghina
▪Maksudnya merasa cukup dengan kurniaan dan pemberian Allah.
▪Ianya disebut juga sebagai sifat Qona’ah.
▪Kekayaan yang hakiki bukanlah dengan harta benda yang banyak seperti emas, wang dan lain-lainnya. Namun kekayaan yang hakiki adalah memiliki sifat al-Ghina, merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun tidak memiliki harta benda yang banyak.
▪Rasulullah ﷺ bersabda, “Bukanlah kekayaan itu dari banyaknya harta, akan tetapi kekayaan itu adalah rasa cukup yang ada di dalam hati.” (HR Bukhari & Muslim)
▪Rasulullah ﷺ bersabda, “Siapa yang masuk di waktu pagi, aman dan tenteram di tempat tinggalnya, badannya sihat, miliki makanan untuk hari itu saja, orang yang begini keadaannya seolah-olah telah mendapatkan dunia seluruhnya.” (HR Ibnu Majah & Tirmidzi)

Alhamdulillah. Selesai.

📂 (Ringkasan faedah ilmiah dari tausiyah umum al-Ustadz Qomar Suaidi di Johor Bahru, Malaysia. Ringkasan ini telah dimuroja’ah oleh ustadz)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: http://bit.ly/thoriqussalaf