22
Mar
2020

Keyakinan Ahlus Sunnah Tetap Sabar Mentaati Pemimpinnya

☂️ Keyakinan Ahlus Sunnah Tetap Sabar Mentaati Pemimpinnya

☝🏼Al-Imam Ahmad bin Hambal رحمه الله (anak murid al-Imam asy-Syafi’i) berkata, “Mendengar dan taat kepada para imam dan amirul mukminin (pemimpin kaum mukminin), baik yang soleh (adil) mahupun yang fajir (zalim), dan taat kepada khalifah yang disepakati dan diredhai oleh kaum mukminin. Jihad bersama mereka (yang adil mahupun yang zalim) secara terus menerus hingga hari kiamat, mengadakan pembahagian harta faik (harta rampasan yang diperoleh tanpa ada perlawanan), juga terus menerus menjalankan hukum-hukum had. Tidak boleh bagi siapapun mencela dan menyelisihi mereka, mengerjakan solat Jumaat di belakang mereka dua rakaat. Barangsiapa yang mengulangi solatnya, maka dia adalah mubtadi’ (ahli bid’ah) yang meninggalkan atsar, menyelisihi sunnah dan tidak mendapat keutamaan Jumaat sedikitpun. Barangsiapa yang memberontak pada imam (pemimpin) kaum muslimin yang telah disepakati dan diakui kekhilafahannya, maka sungguh dia telah memecahkan tonggak kaum muslimin dan telah menyalahi atsar-atsar yang datang dari Rasulullah ﷺ. Apabila dia mati ketika melakukan hal itu, dia mati secara jahiliyyah. Dan tidak halal (diharamkan) bagi siapapun untuk memerangi sultan dan memberontaknya. Barangsiapa yang berbuat demikian, dia adalah mubtadi’ yang tidak berjalan di atas sunnah dan tidak pula berjalan di atas jalan yang lurus.” (Syarah Ushul I’tiqad 1/160-161)

📂 https://salafy.or.id/blog/2005/12/13/taat/

📚 ll مجموعة طريق السلف ll 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 http://telegram.me/thoriqussalaf