19
Feb
2016

Siapakah Ahlus Sunnah

🌹🍃 Siapakah Ahlus Sunnah 🍃🌹

💎 Asy-Syaikh Rabi’ berkata:

1⃣ Mereka (Ahlus Sunnah) adalah orang-orang yang menempuh manhaj (metodologi)-nya para sahabat dan tabi’in dalam berpegang terhadap Kitabullah dan Sunnah Rasulullah dan menggigitnya dengan gigi geraham mereka.

2⃣ Mereka mendahulukan keduanya di atas setiap ucapan dan petunjuk, baik yang terkait dengan aqidah, ibadah, mu’amalah, akhlak, politik, mahupun persatuan.

3⃣ Mereka adalah orang-orang yang kukuh di atas prinsip-prinsip agama dan cabang-cabangnya sesuai dengan apa yang diturunkah Allah kepada hamba dan Rasul-Nya Muhammad ﷺ.

4⃣ Mereka adalah orang-orang yang tampil untuk berdakwah dengan penuh semangat dan kesungguhan.

5⃣ Mereka adalah para pembawa ilmu nabawi yang melumatkan segala bentuk penyelewengan orang-orang yang melampaui batas, kerancuan para penyesat, dan takwil orang-orang bodoh.

6⃣ Mereka adalah orang-orang yang selalu mengintai setiap kelompok yang menyeleweng dari manhaj Islam seperti Jahmiyah, Mu’tazilah, Khawarij, Rafidhah (Syi’ah), Murji`ah, Qadariyah, dan setiap orang yang menyeleweng dari manhaj Allah, mengikuti hawa nafsu pada setiap waktu dan tempat.

7⃣ Dan mereka tidak pernah mundur kerana cercaan orang yang mencerca.

📁 [Kitab Makanatu Ahlil Hadits (hal. 3-4), baca selanjutnya di http://asysyariah.com/siapakah-ahlussunnah/]

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: http://bit.ly/thoriqussalaf