4
Nov
2022

Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 46)

🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

🔗 Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 46)

📝 Bab: Jihad, Wala’ (Setia) & Berhukum
❓Soalan 3️⃣:
Apakah boleh kita berwala’ dan menolong orang-orang kafir?

✅ Jawab:
Kita tidak boleh berwala’ dan menolong orang-orang kafir.

📖 Dalil dari Al-Qur’an:
Allah ﷻ berfirman (ertinya), “Barangsiapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka.” (Al-Ma’idah: 51)

📕Dalil dari As-Sunnah:
Rasulullah ﷺ bersabda (ertinya), “Sesungguhnya keluarga si fulan bukanlah termasuk penolong-penolongku.” (Hadits sahih riwayat Ahmad)

📂 (Faedah dari Kitab Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah, karya asy Syaikh Muhammad Jamil Zainu, diterbitkan Maktabah Al-Ghuroba’)

Bersambung insyaAllah.

📚 ll مجموعة طريق السلف ll 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 http://telegram.me/thoriqussalaf