13
Nov
2022

Muhadharah Riyadush Shalihin (Pertemuan Ke-62 – 63)

🔊💽 Muhadharah Riyadush Shalihin (Pertemuan Ke-62 – 63)

💺 Al-Ustadz Abdush Shomad Bawazer حفظه الله

📅 Muhadharah Telelink ll Kitab Riyadush Shalihin ll Malaysia ll 24 Safar – 16 Rabi’ul Awwal 1444H ll 21 September – 12 Oktober 2022M

📥 Pautan audio rakaman:
• Pertemuan Ke-62 (31:10):
https://drive.google.com/file/d/1JQEcEyu3iEoejk5ALyMRRkidr9hO3NP_/view?usp=drivesdk
• Pertemuan Ke-63 (45:42):
https://drive.google.com/file/d/1JSKTFmgKQGOKOX6DeaDLxI__cGQxFs45/view?usp=drivesdk

🗃 Pautan Fail Muhadharah:
https://drive.google.com/folderview?id=1IBenstKTTS6VX3G8N1N48Yv9xkAs5KE1

🔗 http://t.me/riyadushshalihinustzabdushshomad

📚 ll مجموعة طريق السلف ll 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 http://telegram.me/thoriqussalaf