15
Jan
2023

Silsilah Prinsip-Prinsip Ahlus Sunnah (Bahagian 42) – AKHIR

📃🍃📃🍃📃🍃📃🍃📃

📌 Silsilah Prinsip-Prinsip Ahlus Sunnah (Bahagian 42) – AKHIR

📚 Bab 2⃣9️⃣:
Mensolatkan Siapa Saja Yang Meninggal Dari Kalangan Ahli Qiblat (Muslimin), Sekalipun Ia Seorang Pendosa

💎 Al-Imam Ahmad bin Hanbal رحمه الله berkata: “Dan siapa saja yang meninggal dari kalangan Ahli Qiblat dan bertauhid, maka ia (tetap) disolatkan dan dimintakan ampun (baginya). Dan tidak terhalangi permohonan ampun (istighfar) untuknya, tidak pula ditinggalkan solat (jenazah) atasnya kerana suatu dosa yang ia kerjakan -kecil mahupun besar-, urusannya adalah kepada Allah Ta’ala.*”
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
* Asy-Syaikh Rabi’ حفظه الله menjelaskan, “Jika ahli maksiat dari kalangan muslimin meninggal, kita mensolatkan mereka. Ya, para pelaku maksiat, bahkan mubtadi’ (pelaku bid’dah) sekalipun, tetap boleh untuk disolatkan. Hanya saja bagi seorang imam (tokoh pemimpin) hendaknya ia tidak mensolatkan pelaku kemaksiatan seperti ini, sebagaimana dahulu Rasulullah ﷺ pernah meninggalkan solat (jenazah) terhadap salah seorang penguntit (pengintip), seorang yang diam-diam mencuri (harta rampasan perang), lalu ia meninggal, maka beliau ﷺ tidak mensolatkannya. Namun baginda ﷺ memerintahkan (ertinya), “Solatkanlah teman kalian itu”. Begitu pula seorang yang meninggal dalam keadaan meninggalkan hutang, baginda ﷺ juga mengatakan (ertinya), “Solatkanlah teman kalian itu”. Lalu Abu Qatadah berkata, “Saya akan menanggung hutangnya”. Barulah Rasulullah ﷺ mensolatkan orang tersebut.

… Bagi seorang imam dan seorang alim (tokoh panutan) agar tidak mensolatkannya (pelaku maksiat dan penyeru kebid’ahan) sebagai bentuk hukuman atasnya, sekaligus agar yang lain tercegah dari melakukan (mencontohi) perbuatan maksiat atau bid’ahnya. Namun demikian, kita tidak melarang orang lain untuk mensolatkannya, bahkan kami katakan pada mereka, “Solatlah kalian untuknya”.”

📂 (Faedah dari Kitab Syarh Ushul as-Sunnah, karya asy Syaikh Rabi’ al-Madkhali, diterbitkan Maktabah Al Huda)

Alhamdulillah, selesai.

📚 ll مجموعة طريق السلف ll 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 http://telegram.me/thoriqussalaf