14
Sep
2023

Muhadharah Riyadush Shalihin (Pertemuan Ke-72 & 73)

Muhadharah Riyadush Shalihin (Pertemuan Ke-72 & 73)

Al-Ustadz Abdush Shomad Bawazer حفظه الله

Muhadharah Telelink ll Kitab Riyadush Shalihin ll Malaysia ll 22 Muharram & 27 Safar 1445H ll 09 Ogos & 13 September 2023M

Pautan audio rakaman:
• Pertemuan Ke-72 (42:41):
https://drive.google.com/file/d/1HvIlwQpfEYFFqmqFhzPxPa7u8IdgScDO/view?usp=drivesdk
• Pertemuan Ke-73 (35:05):
https://drive.google.com/file/d/1I4aYvQ74MaUmUb9jW7sPuEhw6zxP9Fev/view?usp=drivesdk

Pautan Fail Muhadharah:
https://drive.google.com/folderview?id=1IBenstKTTS6VX3G8N1N48Yv9xkAs5KE1

http://t.me/riyadushshalihinustzabdushshomad

ll مجموعة طريق السلف ll
www.thoriqussalaf.com
http://telegram.me/thoriqussalaf