24
Jan
2024

Muhadharah Riyadush Shalihin (Pertemuan Ke-78)

Muhadharah Riyadush Shalihin (Pertemuan Ke-78)

Al-Ustadz Abdush Shomad Bawazer حفظه الله

Muhadharah Telelink ll Kitab Riyadush Shalihin ll Malaysia ll 05 Rajab 1445H ll 17 Januari 2024M

Pautan audio rakaman:
• Pertemuan Ke-78 (42:20):
https://drive.google.com/file/d/16j99sU4br8Wcn4VMFRm-QKgATrH0C1H3/view?usp=drivesdk

Pautan Fail Muhadharah:
https://drive.google.com/folderview?id=1IBenstKTTS6VX3G8N1N48Yv9xkAs5KE1

http://t.me/riyadushshalihinustzabdushshomad

ll مجموعة طريق السلف ll
www.thoriqussalaf.com
http://telegram.me/thoriqussalaf