24
Apr
2024

Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 54)

Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 54)

Bab: Mengamalkan Al-Qur’an & Al-Hadits
❓Soalan 6️⃣:
Bagaimana cara kamu mencintai Allah ﷻ dan RasulNya?

✅ Jawab:
Aku mencintai keduanya dengan cara mentaatinya dan mengikuti perintah-perintahNya.

Dalil dari Al-Qur’an:
Allah ﷻ berfirman (ertinya), “Katakanlah: “Jika kamu (benar-benar) mencintai Allah, ikutilah aku, nescaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu”. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Ali-Imran: 31)

Dalil dari As-Sunnah:
Rasulullah ﷺ bersabda (ertinya), “Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian sehingga aku lebih dicintainya daripada bapanya, anaknya dan manusia seluruhnya.” (Hadits Muttafaqun ‘alaih)

(Faedah dari Kitab Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah, karya asy Syaikh Muhammad Jamil Zainu, diterbitkan Maktabah Al-Ghuroba’)

Bersambung insyaAllah.

ll مجموعة طريق السلف ll
www.thoriqussalaf.com
http://telegram.me/thoriqussalaf