4
Nov
2015

Mutiara Hadits 16 – Perbanyakkan Selawat Pada Hari Jumaat

★💎★💎★💎★💎★💎★💎
Mutiara Hadits 1⃣6⃣

PERBANYAKKAN SELAWAT PADA HARI JUMAAT

Dari Aus bin Aus رضي الله عنه, bahwasanya Rasulullah ﷺ bersabda ,

أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، فإن صلاتكم معروضةٌ علي

❝Kalian perbanyakkanlah berselawat untukku pada hari Jumaat, sesungguhnya selawat kalian akan diperlihatkan kepadaku.❞

Mereka (para sahabat) bertanya,
“Bagaimana akan diperlihatkan kepada engkau (wahai Rasulullah) ketika (jasad) engkau telah hancur luluh?”

Beliau ﷺ menjawab,

أن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء

❝Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bagi bumi untuk memakan jasad-jasad para nabi.❞-¹

📂 (HR. Abu Dawud : 1047, an-Nasai (1/91-92), Ibnu Majah : 1636 dan 1085, ad-Darimi dan al-Baihaqi dalam ad-Da’awat al-Kabir sebagaimana dalam Hidayah ar-Ruwah : 1310)

📜 Asy-Syaikh al-Albani رحمه الله menyatakan sahih dalam Shahih Sunan Abi Dawud : 1047. Lihat al-Misykah : 1316. Beliau juga mengatakan dalam as-Silsilah ash-Shahihah : 1527, “Sanad yang sahih”
_____________________________
¹ Yakni jasad-jasad mereka masih tetap utuh sebagaimana ketika mereka wafat.
📒 (Liqa’ al-Babil Maftuh 204/10)
_____________________________

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
★💎★💎★💎★💎★💎★💎

You may also like

Orang Yang Paling Cerdas
Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 10 – Akhir)
Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 9)
Detik-Detik Menjelang Hari Kiamat (Bahagian 8)