23
Sep
2016

Silsilah Mutiara Nasihat Dari Para Ulama Salaf (Bahagian 7)

🔗 Silsilah Mutiara Nasihat Dari Para Ulama Salaf (Bahagian 7)

Bab 7⃣: Sebab-Sebab Hilangnya Agama

🗞 Abdullah bin Mas’ud -رضي الله عنه- berkata, “Ketahuilah hendaknya jangan seorangpun dari kalian bertaqlid kepada sesiapapun dalam perkara agamamu sehingga (bila) ia beriman, (kalian) ikut beriman, bila ia kafir, (kalian) ikut pula menjadi kafir. Maka jika kamu tetap ingin bertauladan maka ambillah contoh dari yang telah mati, sebab yang masih hidup tidak aman dari fitnah.” (Al-Lalikai 1/93, no. 130 dan al-Haitsami dalam al-Majma’ 1/180)

📃 Al-Auza’i -رحمه الله- meriwayatkan dari Hassan bin Athiyyah ia berkata, “Tidaklah suatu kaum berbuat satu bid’ah dalam agama mereka melainkan Allah mencabut dari mereka satu Sunnah yang semisalnya dan tidak akan kembali kepada mereka sehingga hari kiamat.” (Ad-Darimi 1/58, no. 98)

💎 Abdullah bin ad-Dailami -رحمه الله- berkata, “Sesungguhnya sebab pertama hilangnya agama ini adalah meninggalkan as-Sunnah. Agama ini akan hilang Sunnah demi Sunnah sebagaimana lepasnya tali seutas demi seutas.” (Al-Lalikai 1/93, no. 127, ad-Darimi 1/58, no. 97, dan Ibnu Wadhdhah dalam al-Bida’ 73)

💎 Abdullah bin ad-Dailami -رحمه الله- berkata, saya mendengar Amru berkata, “Tidaklah dilakukan suatu bid’ah melainkan akan bertambah cepat berkembangnya dan tidaklah ditinggalkan as-Sunnah kecuali bertambah cepat hilangnya.” (Al-Lalikai 1/93, no. 128 dan Ibnu Wadhdhah dalam al-Bida’ 73)

💎 Dari Yunus bin Zaid dari az-Zuhri -رحمه الله- berkata, “Ulama kami yang terdahulu selalu mengingatkan bahawa berpegang teguh dengan as-Sunnah itu adalah keselamatan dan ilmu akan tercabut dengan segera maka tegaknya ilmu adalah kekukuhan agama dan dunia sedang dengan hilangnya ilmu hilang pula semuanya.” (Ad-Darimi 1/58, no. 16)

📂 (Faedah dari Kitab لم الدر المنثور من القول المأثور في الاعتقاد و السنة, karya Syaikh Jamal Farayhan al-Harithi, terjemahannya telah dimuroja’ah oleh al-Ustadz Muhammad as-Sewed)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: http://bit.ly/thoriqussalaf