30
Oct
2015

Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 1)

🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺

🔗 Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 1)

📝 Bab: Hak Allah Atas Para HambaNya
❓Soalan 1⃣:
Untuk apa Allah menciptakan kita?

✅ Jawab:
Allah menciptakan kita dengan tujuan agar beribadah kepadaNya serta tidak menyekutukanNya dengan sesuatupun.

📖 Dalil dari Al-Qur’an:
“Dan tidaklah Aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahKu.” (Adz-Dzariyat: 56)

📕Dalil dari As-Sunnah:
“Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambaNya adalah agar mereka beribadah kepadaNya saja dan tidak menyekutukan denganNya sesuatu apapun.” (Muttafaqun ‘alaih)

📂 (Faedah dari Kitab Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah, karya asy Syaikh Muhammad Jamil Zainu, diterbitkan Maktabah Al-Ghuroba’, diterjemahkan Bani Ghifar, editor Ustadz Abu Muhammad Idral Harits)

Bersambung insyaAllah.

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)