29
Dec
2015

Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)

🔗 Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)

🔥Ibadah Haji Menurut Agama Syiah🔥

❗Diriwayatkan secara dusta atas Ja’far bin Muhammad ash-Shadiq, bahawasanya beliau berkata, “Seandainya aku beritakan kepada kalian tentang keutamaan ziarah ke kuburannya (Husain bin Ali) dan keutamaan kuburannya, nescaya kalian akan meninggalkan amalan haji. Tidak ada seorang pun dari kalian yang akan menunaikan haji.”

👊🏼 Beliau lalu melanjutkan, “Celaka engkau, tidakkah engkau mengetahui bahawa Allah telah menjadikan tanah Karbala sebagai tanah suci yang aman dan penuh berkah sebelum Makkah dijadikan sebagai tanah suci.” (Biharul Anwar 33/101)

📂 (Buku Poket Al-Ilmu, Edisi Khusus 1436H/2015M, Tinjauan Singkat & Fatwa Ulama Ahlus Sunnah Tentang Syiah)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: http://bit.ly/1miKO07

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 5)