30
Dec
2015

Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)

🔗 Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)

🔥Amalan Jihad Menurut Agama Syiah🔥

❗Diriwayatkan secara dusta atas Ja’far bin Muhammad ash-Shadiq, bahawa beliau berkata, “Setiap bendera (jihad) yang dikibarkan sebelum munculnya al-Qaim al-Mahdi, maka pengibarnya adalah thaghut yang diibadahi selain Allah.” (Al-Kafi 8/295)

❕Diriwayatkan secara dusta pula atas Ja’far bin Muhammad ash-Shadiq, bahawa beliau pernah ditanya mengenai para mujahidin yang berperang di daerah perbatasan. Beliau menjawab, “Celaka bagi orang-orang yang mempercepat kematiannya di dunia mahupun di akhirat. Demi Allah, tidaklah mati syahid kecuali bagi kelompok kita (Syiah), walaupun mati di atas tempat tidurnya.” (Wasail asy-Syiah 11/21)

📂 (Buku Poket Al-Ilmu, Edisi Khusus 1436H/2015M, Tinjauan Singkat & Fatwa Ulama Ahlus Sunnah Tentang Syiah)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: http://bit.ly/thoriqussalaf

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 5)