29
Dec
2015

Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)

🔗 Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)

🔥Taqiyyah Menurut Agama Syiah🔥

☝🏼Taqiyyah versi Syiah adalah menampakkan sesuatu dengan menyelesihi yang disembunyikan, atau menyatakan sesuatu yang berlawanan dengan apa yang mereka sembunyikan. Tujuannya adalah agar kaum muslimin tidak mengetahui penyimpangan mereka. Dengan kata lain, taqiyyah adalah perbuatan dusta dan persaksian palsu.

👊🏼 Diriwayatkan secara dusta atas Ali bin Musa ar-Ridha, bahawa beliau berkata, “Tidak ada keimanan bagi orang yang tidak melakukan taqiyyah. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling banyak melakukan taqiyyah.” Ada yang bertanya kepadanya, “Wahai anak Rasulullah, sampai bila?” Dia menjawab, “Sampai waktu yang telah ditentukan, iaitu munculnya al-Qaim (Imam Mahdi). Barang siapa meninggalkan taqiyyah (baca; dusta) sebelum munculnya al-Qaim, maka dia bukan dari golongan kami.” (Ikmal ad-Din, hlm. 355)

📂 (Buku Poket Al-Ilmu, Edisi Khusus 1436H/2015M, Tinjauan Singkat & Fatwa Ulama Ahlus Sunnah Tentang Syiah)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: http://bit.ly/1miKO07

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 5)