30
Dec
2015

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah

❌🔥Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah🔥❌

1⃣ Al-Imam asy-Syafi’i berkata, “Aku belum pernah mengetahui ada yang melebihi Rafidhah (Syiah) dalam persaksian palsu.” (Mizanul I’tidal, karya adz-Dzahabi 2/27-28)

2⃣ Al-Imam Ahmad bin Hambal berkata, “Aku tidak melihat dia (orang Syiah yang mencela Abu Bakar, Umar dan Aisyah) itu sebagai orang Islam.” (As-Sunnah, karya al-Khallal 1/493)

3⃣ Al-Imam Malik bin Anas berkata, “Mereka (Syiah) itu adalah suatu kaum yang berkeinginan untuk menjatuhkan Nabi namun tidak mampu. Akhirnya, mereka mencela para sahabatnya agar kemudian dikatakan bahawa baginda (Nabi Muhammad) seorang yang jahat. Sebab, kalau memang baginda adalah orang yang soleh, nescaya para sahabatnya orang-orang soleh pula.” (Ash-Sharimul Maslul, karya Ibnu Taimiyyah, hlm. 580)

4⃣ Al-Imam Abu Hanifah pernah ditanya tentang dari mana hendaknya mempelajari riwayat-riwayat hadits. Beliau menjawab, “Dari setiap orang yang adil dalam menyikapi hawa nafsunya, kecuali kaum Syiah. Kerana sesungguhnya pokok dari berbagai akidah mereka adalah menyesatkan para sahabat Nabi.” (Al-Kifayah Fi ‘Ilmir Riwayah, karya al-Khatib al-Baghdadi, hlm. 126)

📂 (Buku Poket Al-Ilmu, Edisi Khusus 1436H/2015M, Tinjauan Singkat & Fatwa Ulama Ahlus Sunnah Tentang Syiah)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: http://bit.ly/thoriqussalaf

You may also like

Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 5)