28
Oct
2015

Silsilah 10 Rintangan Dalam Menuntut Ilmu (Bahagian 4)

📜🍃📜🍃📜🍃📜🍃📜

🔗 Silsilah 10 Rintangan Dalam Menuntut Ilmu

❗Rintangan ke-4⃣: Mengambil Ilmu Dari Orang-Orang Shighor (Muda)

Syaikh ‘Abdussalam berkata, “Demikian itu (yang menghalangi mereka dari jalan selamat sampai kepada ilmu), kerana mengambil ilmu dari orang-orang yang muda umurnya, yang belum kukuh pijakan mereka di dalam ilmu, dan janggot-janggot mereka belum beruban dalam ilmu, bersamaan dengan adanya orang yang lebih berumur dari mereka dan lebih dalam ilmunya, sehingga melemahkan pondasi para pemula dan menghalanginya dari mengambil faedah dari ilmu ulama kibar dan dari memperoleh akhlak-akhlak mereka yang diperbaiki oleh ilmu dan zaman.”

📕 Rasulullah bersabda, “Sesungguhnya termasuk tanda-tanda hari kiamat bila ilmu dicari dari orang-orang shighor.”

📕 Ibnu Mas’ud berkata, “Manusia terus berada dalam kebaikkan selama mereka mengambil ilmu dari orang-orang kabir mereka, orang-orang yang amanah di antara mereka, dan dari ulama-ulama mereka. Apabila mereka mengambil ilmu dari orang-orang shighor mereka dan orang-orang terburuk mereka, maka mereka akan binasa.”

Ibnu Qutaibah berpendapat bahawa shighor adalah orang-orang yang muda umurnya. Dia berkata tentang atsar Ibnu Mas’ud di atas, “Dia menginginkan bahawa manusia terus berada dalam kebaikkan selama ulama-ulama mereka adalah orang-orang yang berusia tua, dan ulama-ulama mereka bukan orang-orang yang muda umurnya. Kerana seorang yang sudah tua, telah hilang darinya kesenangan pemuda, emosi pemuda, ketergesaan-gesaannya, kebodohannya, dan banyak pengalaman dan pengetahuan, tidak masuk syubhat dalam ilmunya, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, tidak dicondongkan oleh suatu kepentingan, tidak dijadikan tergelincir oleh syaitan sebagaimana anak-anak muda, maka dengan umur ada ketenangan, kemuliaan dan kewibawaan. Sedangkan anak muda kadang dimasuki perkara-perkara yang aman atas seorang syaikh, maka jika perkara-perkara ini telah masuk kepadanya, kemudian dia berfatwa, dia akan binasa dan membinasakan.” (Nashihah Ahli Hadits karya Al-Khotib Al-Baghdadiy, hlm. 16)

Ibnu ‘Abdil Barr meriwayatkan dari Abil Ahwash dari ‘Abdullah, dia berkata, “Sesungguhnya kalian terus menerus dalam kebaikkan selama ilmu ada pada ulama-ulama tua kalian. Jika ilmu ada pada orang-orang shoghir, maka orang shoghir akan merendahkan orang-orang tua.”

Al-Hajjaj bin Arthoah berkata, “Dulu mereka tidak menyukai seorang menyampaikan hadits sampai terlihat uban di janggotnya.” (Akhbar Al-Qudhot karya Waki’ 2/54)

📂 (Faedah dari Kitab 10 Rintangan Dalam Menuntut Ilmu, karya Syaikh ‘Abdussalam bin Barjas, diterbitkan Pustaka Al Haura’, diterjemahkan Abu Muhammad Ibnu Hamzah)

Bersambung insyaAllah.

📚 WhatsApp طريق السلف 📚

You may also like

Orang Yang Paling Cerdas
Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)