28
Oct
2015

Silsilah Ikutilah Sunnah Tinggalkan Bid’ah (Bahagian 11)

🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿🌹🌿

🔗 Silsilah Ikutilah Sunnah Tinggalkan Bid’ah (Bahagian 11)

📚 Bab 8⃣:
Bahaya Bid’ah & Penjelasan Bahawa Ia Lebih Buruk Dari Maksiat

☝Bahaya bid’ah adalah besar, urusannya adalah perkara yang mengkhawatirkan, dan musibah yang ditimbulkannya adalah besar. Ia lebih berbahaya daripada dosa maksiat, kerana pelaku maksiat mengetahui bahawa dirinya telah terjatuh dalam perkara haram, sehingga (memungkinkan, -pent) ia akan meninggalkan dan bertaubat dari maksiat tersebut. Adapun pelaku bid’ah ia memandang dirinya di atas kebenaran sehingga ia akan terus menerus di atas bid’ahnya hingga mati, padahal sebenarnya ia adalah pengikut hawa nafsu dan seorang yang keluar dari jalan yang lurus. Allah berfirman:

📖 “Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan)? Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendakiNya dan menunjuki siapa yang dikehendakiNya.” (Fathir: 8)

📖 “Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Rabbnya sama dengan orang yang (syaitan) menjadikan dia memandang baik perbuatannya yang buruk itu dan mengikuti hawa nafsunya?” (Muhammad: 14)

📖 “… dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, kerana ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah.” (Shad: 26)

📖 “Siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikitpun.” (Al-Qashash: 50)

📕”Sesungguhnya Allah menghalangi taubat dari setiap pelaku bid’ah sampai ia meninggalkan bid’ahnya.” (HR ath-Thabarani, sanadnya bagus. Lihat as-Silsilah ash-Shahihah 1620)

📂 (Faedah dari Kitab al-Hatstsu ‘alat-Tiba’is Sunnati wat-Tahdziru minal Bida’i wa Bayanu Khatharaha -Ikutilah Sunnah Tinggalkan Bid’ah-, karya asy Syaikh Abdul Muhsin Al-Abbad, diterbitkan Pustaka Qaba-il, diterjemahkan Ustadz Fathul Mujib)

Bersambung insyaAllah.

📚 WhatsApp طريق السلف 📚

You may also like

Orang Yang Paling Cerdas
Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)