27
Oct
2015

Ahlus Sunnah wal Jama’ah Haruskah Dijadikan Rujukan Dalam Beragama? (Bahagian 3)

🍂🔗 Ahlus Sunnah wal Jama’ah Haruskah Dijadikan Rujukan Dalam Beragama? (Bahagian 3)

☝Mereka (sahabat) adalah manusia terbaik setelah ar-Rasul ﷺ. Terbaik dalam segala hal dalam urusan agama ini, ilmu, iman, taqwa, pemahaman, pengamalan, pembelaan terhadap agama ini, dsb. Untuk itulah kita diperintahkan mengikuti petunjuk dan jalan mereka. Bahkan, barangsiapa mengikuti jalan selain jalannya para sahabat, nescaya Allah akan biarkan dirinya tenggelam dalam kesesatan.

📖 Allah berfirman dalam Al-Qur`an surah an-Nisa: 115, yang ertinya:
”Barangsiapa menentang ar-Rasul setelah jelas kebenaran baginya, dan mengikuti jalan selain jalannya kaum mukminin, maka Kami biarkan dia tetap bergelimang dalam kesesatan (berpaling dari kebenaran), dan Kami masukkan dia ke dalam Jahannam. Dan Jahannam adalah seburuk-buruk tempat kembali.”

💎 Al-Imam Ibnu Katsir رحمه الله dan para ulama Ahlus Sunnah wal Jama’ah lainnya menjelaskan bahawa ‘jalannya kaum mukminin’ dalam ayat di atas maksudnya adalah jalannya para sahabat Nabi ﷺ.

▪Sebutan Lain Dari Ahlus Sunnah

✅ As-Salafy adalah nama lain dari Ahlus Sunnah wal Jama’ah. Begitu juga al-Firqatun Najiyah, ath-Thaifah al-Manshurah.

☝Istilah “As-Salafy” atau “Salafy” atau “As-Salafus Shalih” sebenarnya merupakan istilah syar’iyyah (sesuai dengan syariat Islam). Istilah tersebut bukanlah slogan keduniaan yang berkenaan dengan politik, sosial, ekonomi ataupun yang lainnya. Bukan pula nama bagi individu, organisasi, yayasan, parti ataupun aliran-aliran tertentu yang mengatasnamakan Islam.

💎 Erti ‘Salaf’ secara bahasa adalah ‘pendahulu’ bagi suatu generasi (kamus al-Muhith). Sedangkan dalam istilah syariah bererti orang-orang pertama yang memahami, mengimani, memperjuangkan, serta mengajarkan Islam yang diambil langsung dari sahabat Nabi ﷺ, Tabi’in dan Tabi’ut Tabi’in.

✅ Istilah yang lebih lengkap bagi mereka ini ialah ‘As-Salafus Sholih’ (para pendahulu yang soleh–red). (Al-Aqidah as-Salafiyah baina al-Imam Ibnu Hanbal wal Imam Ibnu Taimiyyah, karya Dr. Sayyid Abdul Aziz as-Sily, hal.25-28)

☝Sedangkan seorang muslim yang mengikuti pemahaman ini dinamakan ‘Salafy’ atau ‘As-Salafy’ (majalah as-Shalah, no. 9, halaman 86-90, keterangan asy-Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani رحمه الله)

Bersambung insyaAllah.

📂 (Buletin Islam Al-Ilmu Edisi: 20/V/VIII/1431)

📚 ll مجموعة طريق السلف ll 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 http://telegram.me/thoriqussalaf

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)