27
Oct
2015

Silsilah Berilmu Sebelum Berkata & Beramal (Bahagian 2)

📝🌺📝🌺📝🌺📝🌺📝

🔗 Silsilah Berilmu Sebelum Berkata & Beramal (Bahagian 2⃣)

2⃣ Anjuran Berilmu Agama

✅ Para pembaca rahimakumullah, di dalam Al-Qur’an dan hadits terdapat begitu banyak anjuran yang memerintahkan agar kita mempelajari ilmu agama. Bahkan sesungguhnya Allah telah memuji ilmu dan pemiliknya. Menyiapkan bagi siapa saja yang berjalan di atas titian ilmu tersebut, balasan yang baik, pahala, ganjaran, dan Dia mengangkat darjat kedudukan mereka di dunia dan akhirat.

📕 Rasulullah bersabda, “Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim”. (HR. Al Baihaqi dan lainnya dari Anas dan lainnya)

💎 Al-Imam Ahmad rahimahullah berkata, “Ilmu yang wajib (fardhu ‘ain) untuk dituntut adalah yang akan menegakkan agama seseorang. Beliau ditanya: “Apa contohnya? Beliau menjawab: “Iaitu yang seseorang tidak boleh jahil (bodoh/tidak tahu) dalam urusan solatnya, puasanya, dan sejenisnya.” (Hasyiah Ushul Ats Tsalatsah: 10 dan Adab Syar’iyah: 2/35)

☝Bererti yang wajib atas manusia untuk beramal dengannya adalah ilmu yang berkaitan dengan dasar-dasar iman, syari’at-syari’at islam, perkara yang wajib ditinggalkan dari hal-hal yang haram, lalu yang diperlukan dari mu’amalah dan yang lainnya. Sebab sesuatu yang wajib itu tidak akan dapat sempurna kecuali dengannya, maka hal itu wajib atasnya untuk dipelajari. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah ketika menjelaskan perkataan Al-Imam Ahmad tersebut di atas.

Bersambung insyaAllah.

📂 (Buletin Saku Al-Ilmu/13/1434H/2013M)


📚 WhatsApp طريق السلف 📚

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)