27
Oct
2015

Silsilah Berilmu Sebelum Berkata & Beramal (Bahagian 4 – Akhir)

📝🌺📝🌺📝🌺📝🌺📝

🔗 Silsilah Berilmu Sebelum Berkata & Beramal (Bahagian 4⃣ – Akhir)

4⃣ Menghindari Bahaya Kejahilan

☝Para pembaca rahimakumullah, demikianlah beberapa bentuk kemuliaan yang Allah berikan terhadap para pemilik ilmu sehingga tidak sama kedudukannya dengan mereka yang tidak memiliki ilmu.

📖 Allah berfirman, “Dan janganlah mengikuti apapun yang kamu tidak memiliki ilmu (pengetahuan) tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati, semua itu akan dimintai pertanggungjawaban.” (Al Isra`: 36)

📖 “Katakanlah (wahai Muhammad), apakah sama orang-orang yang mengetahui (berilmu) dengan orang yang tidak mengetahui (jahil)?” (Az-Zumar: 9)

☝Sebaliknya orang yang jahil akan ilmu agama-Nya disebutkan oleh Allah sebagai seorang yang buta yang tidak dapat melihat kebenaran dan kebaikan.

📖 Allah berfirman, “Apakah orang yang mengetahui bahawasanya apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu adalah al-haq (kebenaran) sama dengan orang yang buta? (tidak mengetahui al-haq)” (Ar-Ra’d: 19)

✅ Hal ini menunjukkan bahawa yang sebenarnya memiliki penglihatan dan pandangan yang hakiki hanyalah orang-orang yang berilmu. Adapun selain mereka hakikatnya adalah orang yang buta yang berjalan di muka bumi tanpa dapat melihat.

💎 Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah berkata, ”Allah menolak disamakannya ahlul ilmi (ulama & para penuntut ilmu) dengan selain mereka, sebagaimana Allah menolak menyamakan antara penghuni Al-Jannah (syurga) dengan penghuni An-Nar (neraka).

📖 Allah berfirman, ”Tidak sama antara penghuni an-naar dengan penghuni al-jannah.” (Al-Hasyr: 20) (Miftah Daris Sa’adah, 1/51)

✅ Akhirnya namun bukan yang terakhir, semoga Allah memberikan taufiq kepada kita semua untuk senantiasa berilmu sebelum berkata dan beramal dan menolong kita untuk meraih kemuliaan hidup yang hakiki di dunia dan akhirat dengan mempelajari ilmu agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman para shahabat Nabi dibawah bimbingan para ulama` pewaris nabi.

Amin Ya Rabbal ‘Alamin. Allahu a’lam bish shawwab. Selesai.

📂 (Buletin Saku Al-Ilmu/13/1434H/2013M)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)