29
Oct
2015

Ulil Amri Ditaati – Pembuka Pintu Kesuksesan Hakiki (Bahagian 2 – Akhir)

🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸🌷🌸
Ulil Amri Ditaati – Pembuka Pintu Kesuksesan Hakiki (Bahagian 2 – Akhir)

◾Bagaimana Menasihati Ulil Amri?

👍🏽 Alangkah lebih baik apabila penguasa yang terjatuh ke dalam kemungkaran tersebut diingatkan dan dinasihati. Namun nasihat dan peringatan terhadap penguasa harus dilakukan dengan cara yang baik dan benar. Sebagai ajaran yang lengkap dan sempurna, Islam telah mengajarkan etika dalam menasihati penguasa dan melakukan amar ma’ruf nahi mungkar yang benar terhadap mereka.

📕Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang hendak menasihati penguasa, maka janganlah menampakkan nasihat tersebut terang-terangan. Namun hendaknya ia mengambil tangannya kemudian menyampaikam nasihat tersebut secara sembunyi-sembunyi. Jika (penguasa) mahu menerima nasihatnya, maka itu yang diharapkan. Jika tidak, maka sungguh ia telah menunaikan kewajipan yang menjadi tanggungannya.” (HR Ibnu Abi Ashim, dalam as-Sunnah, no. 1096, dengan sanad yang sahih)

❎ Tidak dibenarkan memperingatkan dan menasihati penguasa di depan khalayak ramai. Islam tidak mengajak pemeluknya untuk menjelek-jelekkan, menghujat, dan menjatuhkan kredibiliti serta kewibawaan pemerintah di atas pentas, mimbar, atau perhimpunan terbuka dalam aksi demonstrasi dan yang semisalnya.

☝🏽Kemungkaran penguasa tetaplah kemungkaran. Namun jangan sampai hal itu diatasi dengan perbuatan mungkar yang lain, iaitu melanggar aturan syariat dalam menghadapi kesalahan penguasa.

◾Hikmah Mentaati Ulil Amri

✅ Mentaati ulil amri adalah merupakan bahagian dari ketaatan kepada Allah dan RasulNya. Ini adalah hikmah terbesar. Tidak diragukan lagi bahawa seorang muslim yang tunduk dan taat kepada perintah Allah dan RasulNya pasti akan meraih keutamaan dan kemuliaan di sisiNya.

✅ Di samping itu, dengan mentaati pemerintah yang sedang berkuasa, maka persatuan dan kesatuan umat akan terjaga, keamanan dan ketertiban akan terasa.

❌ Sebaliknya jika rakyat enggan untuk mentaati pemerintahnya, atau tidak mahu menjalankan sistem dan langkah/keputusan mereka, maka hal ini akan mengancam persatuan umat.

❌ Lebih parah lagi apabila rakyat selalu mengajukan tuntutan dan memaksakan kehendaknya kepada pemerintah, menghendakkan kekuasaan, menjelekkan, dan menjatuhkan kredebeliti mereka, maka akibat yang akan terjadi adalah tumbuhnya sikap saling benci antara rakyat dengan penguasanya. Persatuan umat pun terancam, kebersamaan pun akan sirna.

❌ Fakta menunjukkan bahawa aksi-aksi demonstrasi terhadap pemerintah terbukti tidak mampu menyelesaikan permasalahan dan mensejahterakan rakyat. Mimbar-mimbar bebas yang menghujat pemerintah pun kenyataannya tidak mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.

❗Hanya dengan kembali kepada ajaran Islam dan menjalani norma-normanya yang luhur sajalah yang menjadikan hidup ini lebih baik.

Wallahu a’alam bish shawab. Alhamdulillah, selesai. Moga bermanfaat.

📂 (Buletin Al-Ilmu, Edisi 22, 1435H, ditulis oleh Ustadz Abu Abdillah)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)