2
Nov
2015

Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 10)

🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺

🔗 Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 10)

📝 Bab: Pembahagian Tauhid & Faedahnya
❓Soalan 5⃣:
Dimanakah Allah itu?

✅ Jawab:
Allah berada di atas ‘Arsy, di atas langit.

📖 Dalil dari Al-Qur’an:
“(Iaitu) Allah yang Maha Pemurah yang beristiwa’ (berada tinggi) di atas ‘Arsy.” (Thoha: 5)

Istiwa’ iaitu tinggi dan naik, sebagaimana dalam riwayat Imam Bukhari.

📕Dalil dari As-Sunnah:
“Sesungguhnya Allah telah menulis sebuah catatan… kemudian catatan itu berada di sisiNya di atas ‘Arsy.” (HR Muttafaqun ‘alaihi)

📂 (Faedah dari Kitab Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah, karya asy Syaikh Muhammad Jamil Zainu, diterbitkan Maktabah Al-Ghuroba’, diterjemahkan Bani Ghifar, editor Ustadz Abu Muhammad Idral Harits)

Bersambung insyaAllah.

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)