16
Nov
2015

Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 12)

🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

🔗 Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 12)

📝 Bab: Pembahagian Tauhid & Faedahnya
❓Soalan 7⃣:
Apakah faedah Tauhid itu?

✅ Jawab:
Faedahnya adalah agar mendapatkan keamanan yang sempurna di akhirat dari siksa Allah dan mendapatkan hidayah di dunia serta agar terhapus semua dosa.

📖 Dalil dari Al-Qur’an:
“Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kezaliman (syirik), mereka itulah yang mendapat keamanan dan mereka itu adalah orang-orang yang mendapat petunjuk.” (Al-An’am: 82)

📕Dalil dari As-Sunnah:
“Hak hamba atas Allah adalah Allah tidak akan menyiksa siapa yang tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatupun.” (HR Muttafaqun ‘alaihi)

📂 (Faedah dari Kitab Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah, karya asy Syaikh Muhammad Jamil Zainu, diterbitkan Maktabah Al-Ghuroba’, diterjemahkan Bani Ghifar, editor Ustadz Abu Muhammad Idral Harits)

Bersambung insyaAllah.

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram.me/thoriqussalaf

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)