18
Nov
2015

Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 13)

🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

🔗 Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 13)

📝 Bab: Syarat-Syarat Agar Amalan Diterima
❓Soalan 1⃣:
Apakah syarat-syarat agar amal diterima?

✅ Jawab:
Syarat-syarat agar amal ini diterima di sisi Allah ada tiga jenis, iaitu:

1⃣ Beriman kepada Allah dan mengesakanNya.

📖 Dalil dari Al-Qur’an:
“Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah syurga Firdaus menjadi tempat tinggal.” (Al-Kahfi: 107)

📕Dalil dari As-Sunnah:
“Katakanlah: Aku beriman kemudian istiqamahlah di atasnya.” (HR Muslim)

2⃣ Ikhlas, iaitu beramal hanya kerana Allah tanpa disertai riya’ (ingin dilihat orang lain) dan sum’ah (ingin didengar orang lain).

📖 Dalil dari Al-Qur’an:
“…Maka sembahlah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadaNya.” (Az-Zumar: 2)

3⃣ Sesuai dengan tuntunan Rasulullah.

📖 Dalil dari Al-Qur’an:
“Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah.” (Al-Hasyr: 7)

📕Dalil dari As-Sunnah:
“Barangsiapa mengamalkan suatu amalan yang bukan atas perintah kami, maka ia tertolak.” (HR Muslim)

📂 (Faedah dari Kitab Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah, karya asy Syaikh Muhammad Jamil Zainu, diterbitkan Maktabah Al-Ghuroba’, diterjemahkan Bani Ghifar, editor Ustadz Abu Muhammad Idral Harits)

Bersambung insyaAllah.

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram.me/thoriqussalaf

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)