20
Nov
2015

Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 14)

🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺🌼🌺

🔗 Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 14)

📝 Bab: Syirik Besar
❓Soalan 1⃣:
Apakah dosa yang terbesar di sisi Allah itu?

✅ Jawab:
Dosa terbesar di sisi Allah adalah syirik (mempersekutukan Allah dengan sesuatu).

📖 Dalil dari Al-Qur’an tentang kisah Luqman:
“Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah, sesungguhnya mempersekutukan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar.” (Luqman: 13)

📕Dalil dari As-Sunnah:
“Dan tatkala Rasulullah ditanya, “Dosa apa yang paling besar? Baginda menjawab, iaitu kamu menjadikan bagi Allah tandingan, padahal Dialah yang telah menciptakan kamu.” (HR Bukhari & Muslim)

📂 (Faedah dari Kitab Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah, karya asy Syaikh Muhammad Jamil Zainu, diterbitkan Maktabah Al-Ghuroba’, diterjemahkan Bani Ghifar, editor Ustadz Abu Muhammad Idral Harits)

Bersambung insyaAllah.

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram.me/thoriqussalaf

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)