28
Dec
2015

Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 1)

🔗 Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 1)

🔥Al-Qur’an Menurut Agama Syiah🔥

☝🏼Ulama Syiah bernama Muhammad bin Ya’qub al-Kulaini dalam kitabnya al-Kafi (kitab tersebut bagi kaum Syiah seperti kedudukan Shahih Bukhari bagi kaum muslimin), meriwayatkan secara dusta atas Ja’far bin Muhammad ash-Shadiq, bahawasanya beliau berkata, “Sesungguhnya al-Qur’an yang dibawa oleh Jibril kepada Muhammad berjumlah 17,000 ayat.” (Ushul al-Kafi 2/134)

❗Ertinya hampir 2/3 bahagian telah hilang dari al-Qur’an yang ada di tangan umat Islam menurut agama Syiah. Dengan kata lain, al-Qur’an milik Syiah (Mushaf Fathimah) dua kali lebih banyak dari kitab suci umat Islam.

⚡Ulama Syiah bernama al-Majlisi berkata seusai menyebutkan beberapa riwayat, “Sesungguhnya berita ini dan masih banyak lagi berita yang shahih, dengan jelas menyebutkan terjadi kekurangan dan perubahan pada al-Qur’an.” (Mir’atul ‘Uqud 12/525)

📂 (Buku Poket Al-Ilmu, Edisi Khusus 1436H/2015M, Tinjauan Singkat & Fatwa Ulama Ahlus Sunnah Tentang Syiah)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: thoriqussalaf

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)