28
Dec
2015

Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 5)

🔗 Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 5)

🔥Para Imam Menurut Agama Syiah🔥

👊🏼 Al-Imamah (kepemimpinan) adalah doktrin Syiah tentang wajibnya meyakini kepemimpinan Ali bin Abi Thalib berserta anak keturunannya (12 imam), dengan menampakkan permusuhan atas para penentangnya serta mengkafirkan mereka.

❗Ni’matullah al-Jazairi, ulama Syiah berkata, “Ke-imamah-an yang bersifat umum merupakan kedudukan di atas tingkatan kenabian dan kerasulan.” (Zahrur Rabi’, hlm. 12)

🔥 Al-Majlisi, ulama Syiah berkata, “Ketahuilah sesungguhnya Syiah Imamiyyah (Rafidhah) bersepakat atas kemaksuman para imam -‘alaihumussalam- dari berbagai dosa, yang kecil mahupun yang besar. Mereka sama sekali tidak memiliki dosa, baik secara sengaja, lupa, keliru dalam penakwilan, mahupun Allah yang menjadikannya lalai.” (Biharul Anwar 25/211)

📂 (Buku Poket Al-Ilmu, Edisi Khusus 1436H/2015M, Tinjauan Singkat & Fatwa Ulama Ahlus Sunnah Tentang Syiah)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: http://bit.ly/1miKO07

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)