28
Dec
2015

Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 3)

🔗 Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 3)

🔥Para Isteri Nabi Menurut Agama Syiah🔥

❗Ulama Syiah yang bernama at-Thusi menyebutkan secara dusta atas Ibnu Abbas, bahawasanya beliau berkata kepada Aisyah, “Engkau tidak lain adalah seorang pelacur dari sembilan pelacur yang ditinggalkan oleh Rasulullah.” (Ikhtiyar Ma’rifatir Rijal, hlm. 57-60)

👊🏼 Ali bin Ibrahim al-Qummi, ulama Syiah menerangkan sebab turunnya ayat ke-28 dari surah al-Ahzab, “Sebab turun ayat itu ketika Rasulullah pulang dari Perang Khaibar, baginda membawa harta keluarga Abul Haqiq. Maka mereka (para isteri Nabi) berkata, “Berikan kepada kami apa yang engkau dapatkan.” Baginda pun bersabda, “Aku akan bagikan kepada kaum muslimin sesuai dengan perintah Allah.”

👊🏼 Dia lalu melanjutkan, “Marahlah mereka (mendengar itu) lalu berkata, “Sepertinya engkau menganggap kalau sekiranya engkau menceraikan kami, maka kami tidak akan menemukan para lelaki berkecukupan yang akan menikahi kami.” Maka Allah mententeramkan hati RasulNya dan memerintahkan untuk berpaling dari mereka. Akhirnya baginda pun meninggalkan mereka.” (Tafsir al-Qummi 2/192)

📂 (Buku Poket Al-Ilmu, Edisi Khusus 1436H/2015M, Tinjauan Singkat & Fatwa Ulama Ahlus Sunnah Tentang Syiah)

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com
🌐 telegram: thoriqussalaf

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)