30
Oct
2015

Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 8)

🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺

🔗 Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 8)

📝 Bab: Pembahagian Tauhid & Faedahnya
❓Soalan 3⃣:
Apa yang dimaksud dengan Tauhid Uluhiyyah?

✅ Jawab:
Tauhid Uluhiyyah adalah mengesakan Allah dalam semua ibadah kita, seperti berdoa, menyembelih dan bernadzar.

📖 Dalil dari Al-Qur’an:
“Dan sesembahanmu (yang wajib disembah) adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada sesembahan (yang patut disembah) melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.” (Al-Baqarah: 163)

📕Dalil dari As-Sunnah:
“Maka hendaklah kamu jadikan hal pertama yang kamu serukan kepada mereka adalah persaksian bahawa tidak ada sesembahan yang benar selain Allah.” (HR Muttafaqun ‘Alaih)

Dan dalam riwayat Bukhari, “illaa an yuwahhidullah (hingga mereka mengesakan Allah).

📂 (Faedah dari Kitab Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah, karya asy Syaikh Muhammad Jamil Zainu, diterbitkan Maktabah Al-Ghuroba’, diterjemahkan Bani Ghifar, editor Ustadz Abu Muhammad Idral Harits)

Bersambung insyaAllah.

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)