30
Oct
2015

Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 9)

🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺🍀🌺

🔗 Silsilah Ambillah Aqidahmu Berdasarkan Al-Qur’an & As-Sunnah (Bahagian 9)

📝 Bab: Pembahagian Tauhid & Faedahnya
❓Soalan 4⃣:
Apa yang dimaksud dengan Tauhid Asma’ wa Sifat?

✅ Jawab:
Tauhid Asma’ wa Sifat adalah menetapkan nama dan sifat yang Allah tetapkan untuk diriNya dalam kitabNya dan juga menetapkan apa yang Rasul tetapkan dalam hadits-hadits yang sahih, dengan memahami apa adanya tanpa harus menta’wil (mengubah ertinya), mentafwidh (meniadakan erti pada nama dan sifat Allah), mentamtsil (menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhlukNya) atau menta’thil (membuang nama-nama dan sifat Allah). Contohnya masalah istiwa’ (beristiwa’nya -berada tinggi- Allah di atas Arsy), nuzul (turunnya Allah ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir), tentang tangan Allah dan sifat-sifat lainnya, yang kesemuanya itu harus difahami apa adanya sesuai dengan kesempurnaan Allah.

📖 Dalil dari Al-Qur’an:
“Tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia. Dan Dia-lah yang Maha Mendengar dan Melihat.” (Asy-Syuura: 11)

📕Dalil dari As-Sunnah:
“Allah turun pada setiap malam ke langit dunia.” (HR Muslim)

Iaini turun sesuai dengan keagunganNya, tidak menyerupai seorangpun dari makhlukNya.

📂 (Faedah dari Kitab Khudz Aqidataka minal Kitabi was Sunnah, karya asy Syaikh Muhammad Jamil Zainu, diterbitkan Maktabah Al-Ghuroba’, diterjemahkan Bani Ghifar, editor Ustadz Abu Muhammad Idral Harits)

Bersambung insyaAllah.

📚 WhatsApp طريق السلف 📚
🌐 www.thoriqussalaf.com

You may also like

Penjelasan Para Ulama 4 Madzhab Mengenai Agama Syiah
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 8 – Akhir)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 7)
Silsilah Bukti-Bukti Penyimpangan-Penyimpangan Syiah Dari Agama Islam (Bahagian 6)